Marina Grand Beach - Hotel by the beach in Golden Sands

Хотел Марина Гранд Бийч и COVID-19

Здравни мерки в Хотел Марина Гранд Бийч! Безопасният избор под същото слънце.

Вашата безопасност е наш приоритет!

Общи площи:

 • Осигуряваме дезинфектанти и антибактериални препарати, попълваме чек листи за периодично хигиенизиране и дезинфекция на помещенията и работните места.
 • Всички общи площи и санитарни помещения на хотела се почистват и дезинфекцират ежечасово.
 • На входовете на заведенията, тоалетни, барове, рецепция сме поставили дезинфектанти за ръце.
 • За обща сигурност и безопасност сме поставили защитни прегради от стъкло на рецепция и баровете.
 • Използваме наземна маркировка и сигнализация, за да поддържаме безопасно разстояние между клиентите в зоните на чакане. При събиране на по – голяма група там, може да се наложи част от клиентите да бъдат помолени да изчакат навън.
 • При настаняване гостите ще имат възможността да заявят на рецепция, че по време на престоя им не желаят нито един от членовете на хотелския екип да влиза в стаята им. Услугите ще се изпълняват, като пред вратата на стаята ще се оставят в санитарни пликове – чисти хавлии, козметика за баня и т.н.
 • Редовна дезинфекция на всички чипове за стаи.
 • На басейна шезлонгите и чадърите са на безопасна дистанция един от друг, а на прилежащите му части се извършва ежечасова стриктна дезинфекция.
 • Основно почистване и дезинфекция на шезлонги, масички и шалтета преди и след използването им от всеки гост.

Персонал:

 • Обучихме нашия персонал да работи по най – стриктни хигиенни изисквания. Носят защитни предпазни средства /маски, ръкавици, очила и шлемове/. Регулярно се правят PCR тестове, а всекидневно се измерва телесната температура на всеки служител пристигащ на работа.
 • За всяко звено от персонала е изготвен индивидуален график за преобличане и време за отдих, с цел да не се допуска събиране на много хора на едно място.
 • Изпираме, дезинфекцираме и гладим работното облекло на персонала в собствено перално стопанство находящо се на територията на хотела.

Храни и напитки:

 • Стоката която се доставя е пакетирана и с необходимите придружаващи документи и сертификати.
 • Ежедневна дезинфекция на складовите помещения с костюми, помпи , предпазни маски и специализирано оборудване.
 • Въведен е ограничен достъп на персонала до кухненските помещения.
 • Всички прибори и посуда се измиват машинно при висока температура.
 • Във всяко заведение се провежда основна дезинфекция преди и след хранене.
 • Контролираме целия процес от приготвянето на храната до достигането й до госта.
 • В ресторанта сме осигурили дистанция между масите и столовете, единично опаковани и дезифенкцирани прибори и сигурна процедура по настаняване на гостите с цел да се избегне струпване на много хора по едно и също време.